O advokáta si můžete požádat zadarmo. Má to však háček, ohledně financí
Finance

O advokáta si můžete požádat zadarmo. Má to však háček, ohledně financí!

Pokud jste se dostali do nemilé situace, kdy s vámi bylo zahájeno soudní řízení, měli byste si na pomoc přivolat zkušeného odborníka, který vás bude zastupovat. Většinou se tedy jedná o advokáta. Ten by váš proces měl vzít pod svá křídla a poskytnout vám plnou podporu v tom, co vypovídáte. Jestliže nemáte finanční prostředky na služby advokáta, lze si jej dnes nechat proplatit státem. Jak ovšem tento proces funguje? Rozhodně si nemyslete, že takto budete moct ušetřit. Přísná porota má totiž pravidla, která určí, zda na advokáta zadarmo dosahujete či nikoli.

V jakých řízení je možné požádat o pomoc?

Kromě toho má porota jasno také v tom, v jakých řízeních si můžete o pomoc zažádat. Pokud vás tedy čeká soud, měli byste si zjistit, co konkrétně se na něm bude projednávat. Každý případ se dle kategorie zařazuje pod určitou skupinu. To stejné je i v případě advokáta. Každý advokát se zabývá určitým tématem, ve kterém se neustále zdokonaluje. Právě z těchto důvodů byste měli znát svou kategorii soudního řízení. Podle ní vám následně bude vybrán advokát bez poplatků.

O advokáta si můžete požádat zadarmo.

Zažádat o bezplatného advokáta si můžete v první řadě při řešení trestního řízení. Následuje za ním civilní a správní řízení, které jsou v České republice velice časté. Stejně je na tom i trestní řízení, které je podle statistik jedno z nejčastějších, se kterým se můžeme u soudu setkat. V neposlední řadě je také možnost využít bezplatného advokáta při ústavním soudu.

Jaké podmínky musíte splnit?

Dostáváme se k podmínkám, které při žádosti musíte splnit. Rozhodně si nemyslete, že při výdělku několika desítek tisíc korun měsíčně si budete moct říci o bezplatného advokáta. Takhle to tedy zdaleka nefunguje. Česká advokátní komora je v řešení těchto náležitostí přísná, jak již bylo uvedeno v předchozích odstavcích. Pro dosažení bezplatné pomoci je vaší povinností doložit váš měsíční příjem. Ten by neměl být ve výši trojnásobku minimálního měsíčního příjmu. Vzhledem k tomu, že se minimální měsíční příjem každým rokem zvedá, je potřeba si důkladně propočítat, jak na tom jste vlastně vy.

Samozřejmě se berou ohledy na to, kolik dětí živíte a jak početná je tedy vaše rodina. V konečném důsledku se tedy udělá propočet a jestliže se vlezete do požadovaných čísel, budete si moct říct o bezplatnou právní pomoc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *